05.04.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 129/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което са оставени без уважение молбите на обвиняемите Илия Стоилов и Трифон Трифонов за изменение на мерките им за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-леки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 130/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Евелин Цолов от „Задържане под стража“ в „Парична гаранция“ в размер на 3 500 лева и вместо това постанови – не изменя мярката за неотклонение „Задържане под стража“. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 131/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Стефан Ненков за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 132/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Стоян Инзов за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 133/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Любомир Соколов от „Задържане под стража“ в „Домашен арест“ и вместо това постанови – оставя без уважение искането на обвиняемия Соколов за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 134/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Емил Иванов за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 135/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът измени определението на СНС, в частта с която на обвиняемите Христо Димитров, Койка Божилова и Любомир Димитров са взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и вместо това взе мерки за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева.

Съдът измени определението на СНС в частта, с която на обвиняемия Емил Дойчинов е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и взе мярка за неотклонение „Домашен арест“.

По отношение на обвиняемия Иван Иванов съдът отмени определението на СНС, в частта с която му е взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева и вместо това не взе мярка за неотклонение.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемите Владимир Василев, Людмила Ангелова, Людмила Сотирова, Михаил Бояджийски и Деляна Паноткова остават с мерки за неотклонение „Задържане под стража“, обвиняемия Владимир Денчев с мярка за неотклонение „Домашен арест“, а обвиняемия Ивайло Петров с мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 136/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Амир Ал Хусаини за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека и вместо това постанови – изменя мярката за неотклонение на обвиняемия Амир Ал Хусаини от „Задържане под стража“ в "Домашен арест".

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.