05.04.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 129/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което са оставени без уважение молбите на обвиняемите И. С. и Т. Т. за изменение на мерките им за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-леки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 130/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Е. Ц. от „Задържане под стража“ в „Парична гаранция“ в размер на 3 500 лева и вместо това постанови – не изменя мярката за неотклонение „Задържане под стража“. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 131/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия С. Н. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 132/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия С. И. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 133/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Л. С. от „Задържане под стража“ в „Домашен арест“ и вместо това постанови – оставя без уважение искането на обвиняемия С. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 134/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Е. И. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 135/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът измени определението на СНС, в частта с която на обвиняемите Х. Д., К. Б. и Л. Д. са взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и вместо това взе мерки за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева.

Съдът измени определението на СНС в частта, с която на обвиняемия Е. Д. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и взе мярка за неотклонение „Домашен арест“.

По отношение на обвиняемия И. И. съдът отмени определението на СНС, в частта с която му е взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева и вместо това не взе мярка за неотклонение.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемите В. В., Л. А., Л. С., М. Б. и Д. П. остават с мерки за неотклонение „Задържане под стража“, обвиняемия В. Д. с мярка за неотклонение „Домашен арест“, а обвиняемия И. П. с мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 136/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия А. А. Х. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека и вместо това постанови – изменя мярката за неотклонение на обвиняемия А. А. Х. от „Задържане под стража“ в "Домашен арест".

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.