Днес, 16.03.2018 г. в 15:30 часа в сградата на Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София, ул. „Черковна“ № 90, етаж 3, ще бъде извършено  публично случайно разпределение на внохд № 102/2018 г. по описа на АСНС, образувано  по постъпил в АСНС с протест СП против Присъда по делото от 09.01.2018 г. по НОХД 646/2015 г. по описа на СНС.

Подсъдими по делото - Е. М., Л. Л., Е. П. и М. Д.