13.02.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 45/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия К. Д. за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека и вместо това определи мярка за неотклонение „Домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 49/2018 г. - чл. 64, ал. 7  НПК

Съдът уважи искането на Специализирана прокуратура за вземане на мерки за неотклонение на обвиняемите М. Ц. и Й. Ц. и взе на обвиняемия М. Ц. мярка за неотклонение „Задържане под стража“, а на обвиняемия Й. Ц. мярка за неотклонение  „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.

В останалата част определението беше потвърдено като обвиняемите П. К., П. Й. и В. Х. остават с мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 5 000 лева, а обвиняемите М. Г. и И. Б. с мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 4 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 50/2018 г. - чл. 69, ал. 4  НПК

Апелативен специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав,  след съвещание по дело № 50 /2018 г.  намири за установено следното:

Производството пред Апелативния специализиран наказателен съд е по реда на чл. 69, ал. 4 от НПК и е образувано по жалби на защитниците на обвиняемите С. М. и М. Р. срещу определение на Специализирания наказателен съд от 05.02.2018 г., с което двамата обвиняеми лица са отстранени от длъжност.

Съдът, за да отстрани двамата обвиняеми от длъжност, е приел, макар и бланкетно, в определението си, че е налично обоснованото предположение, свързано с авторството на деянието по отношение и на двамата обвиняеми лица, като наред с това е свързал възможността всеки от тях да попречи на разследването поради притежаването на длъжностно качество. Единият е кмет на общината, а другият е специалист в отдел на общината, и с факта, че някои от свидетелите по делото твърдят, че съществува риск от въздействие върху подчинените и съответно – колегите на обвиняемите лица.

При запознаване с материалите по делото по отношение на обвиняемия Р. съдът установи, че е факт по делото, че по обвинението по чл. 219, ал. 3 от НК, във вр. с ал. 2 от НК (или т.нар. безстопанственост) по обвинението са инкриминирани договори, които са били сключени между заместник-кмета на Община С. и втората братовчедка на съпругата на кмета. Това обстоятелство, особено в малкия град, поражда съмнения и недоволство. Факт е обаче, че това действие не е законово забранено. Договорите, освен че са били сключени от заместник-кмета на общината, а не от кмета Р., за тях не е следвало да бъдат прилагани разпоредблите на Закона за обществените поръчки поради обстоятелството, че сумите, които са били договаряни, са били в такъв размер, които са предполагали пряко договаряне. За приемане на резултатите от извършените СМР е имало нарочно определени лица с изрична заповед - това е бил обвиняемият С. М. и изрично предвидена процедура по контрол (физически и документален) върху представените материали, за да бъде осъществено плащане.

По делото не е назначена експертиза, не е извършено изследване на претендираните недобре извършени работи по договорите, за да може обвинението и съдът да се основат на тях. Доказателствата в наказателния процес следва да бъдат събрани по реда и със средстватва, предвидени в НПК.

В чл. 127, ал. 2 НПК изрично е посочено, че не само присъдата, а и обвинението не могат да почиват само на материали, макар и събрани от други държавни органи, но не от прокуратурата .

По отношение на втората инкриминирана сделка, а именно по чл.220 НК - неизгодна сделка. По делото са налице две групи доказателствени материали. Установено е, че въпросният недвижим имот, преди да бъде гласуван на сесия на общинския съвет и да се възложи на кмета да предприеме съответни действя по закупуването му с цел изграждане на завод за отпадъци, е бил оценен от независим оценител на продажна цена, на която общината след единодушно решение на всчики присъствали 16 общински съветници, е възложила на кмета закупуването на въпросното място. Налице е и друга експертиза, която твърди, че земята, която е закупена от общината с цел върху нея да бъде изграден компостиращият завод, е три и половина пъти завишена.

Съдът няма специални знания в областта на геодезията, поради което и няма как да прецени дали и този отреден, според плана на Община С., терен позволява да бъде изградено върху него завод за компостиране, е едеинственият и подходящият за това, за да прецени, че е налице неизгодна сделка.

За да бъде отстранено едно лице от длъжност, обвинението не само трябва да е във връзка със службата му, но и по делото трябва да се установи, че някой от обвиняемите е пречил или има намерение да пречи на органите на досъдебното производство, за да осъществят дейността си по доказване – чрез въздействие върху свидетели, чрез отказ за предаване на документи или чрез предпиремане на действия по укриване или унищожаване на такива. Такива действия по делото не са установени.

Доводът, че разследването не е ограничено и че предстои евентуално привличане на лицата и за нови престъпления, също не е основание обвиняемите да бъдат отстранени от длъжност, доколкото съдът е сезиран в рамките на конкретното производство с конкретните обвинения, за които са привлечени към наказателна отговорност. Освен това, не се посочи нито кои свидетели прокуратурата би желала да разпита, а самата тя е имала време в периода от 01.02.2018 г. до днес, не се посочи и какви точно доказателства счита, че не са й предадени, за да се предотврати рискът от укриването им, доколкото с разрешение на съдия от първоинстанционния съд са били извършени процесуално-следствени действия претърсване и изземване както в Община С., така и на останалите адреси, на които прокуратурата е очаквала да намери доказателства по делото.

Няма към момента резултати от прилаганите СРС-та и съдът не е запознат с тях, поради което няма и как да ги коментира.

Не е без значение обстоятелството, че обвиняемият Р. е в отпуск от началото на акцията и е назначил лице, което да упражнява функциите на кмет във врметео, в което той отсъства от работа. С това е демонстрирал явно намерение да не пречи на органите по разследването, а ако същият прекъсне отпуска си или прояви действия, насочени към унищожаване на доказателства, скриване на такива или въздействие върху свидетели, няма пречка прокуратурата да сезира отново съда с искане за отстраняването му, поради което и наказателната репресия не следва да се разпростира извън нуждите на производството.

Водим от горното, съдът отмени определение на Специализиран наказателен съд, 6-ти състав, по ЧНД № 320/2018 г. от 05.02.2018 г. и остави без уважение искането на Специализираната прокуратура за отстраняване от длъжност на обвиняемите М. Р. и С. М., като неоснователно.

Определението е окончателно.