Днес, 19.01.2018 г. в 15:30 часа в сградата на Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София, ул. „Черковна“ № 90, етаж 3, ще бъде извършено  публично случайно разпределение на НОХД 761/2014 г. по описа на СНС, постъпило в АСНС с въззивни жалби на Милчо Петров, Васил Василев, Борислав Николов, Димитър Начков, Калоян Томов, Иван Цветков и протест на Специализирана прокуратура против Присъда по делото от 11.05.2017 г.