Днес, 19.01.2018 г. в 15:30 часа в сградата на Апелативен специализиран наказателен съд – гр. София, ул. „Черковна“ № 90, етаж 3, ще бъде извършено  публично случайно разпределение на НОХД 761/2014 г. по описа на СНС, постъпило в АСНС с въззивни жалби на М. П., В. В., Б. Н., Д. Н., К. Т., И. Ц. и протест на Специализирана прокуратура против Присъда по делото от 11.05.2017 г.