16.01.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 13/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът измени определението на СНС, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Х. Я. от „Задържане под стража“ в по-лека и вместо това определи мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 16/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия М. М. за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“  в по-лека. 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 15/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Р. Я. от „Задържане под стража“ в „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лева и вместо това не уважи молбата за изменение на мярката за неотклонение от  „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.