11.01.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 9/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което са оставени без уважение молбите на обвиняемите Д. И. и Д. К. за за изменение на мерките за неотклонение от „Задържане под стража“  в по-леки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 10/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което са оставени без уважение молбите на обвиняемите Г. Г. и Ц. А. за изменение на мерките за неотклонение от „Задържане под стража“  в по-леки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 11/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия А. А. за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“  в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 12/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия С. С. за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“  в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 13/2018 г. - чл. 65, ал. 8  НПК

Делото беше отложено за 16.01.2018 г. от 09:00 часа.