Прессъобщения за 2019 г.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 471/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3359/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което eоставено без уважение искането на обвиняемите Я. Р. и Я. Р. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 472/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на СП.

Апелативният специализиран наказателен съд, 4-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3308/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са изменени мерките за неотклонение на обвиняемите А. А. и Д. К. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 6 000 лева и 4 000 лева, като увеличи размера на „паричната гаранция“ както следва на обвиняемия А. в размер на 10 000 лева, а на обвиняемия К. в размер на 8 000 лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 473/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд, 1-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд №3381/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с която са взети мерки за неотклонение спрямо обвиняемите А. И., Ф. А. и Ф. И.  

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 474/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите.

Апелативният специализиран наказателен съд прекрати производството.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 458/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на СП.

Делото е отложено за 27.09.2019 г. от 11 часа.