АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

и.ф. Административен ръководител - председател

Даниела Росенова

 Заместник на административния ръководител - Заместник на председателя

  Петя Колева

  Съдии

Венелин Иванов
Веселина Вълева
Галя Георгиева
Даниела Врачева
Димчо Георгиев
Емилия Петкова
Крaсимира Костова
Красимира Райчева
Магдалена Лазарова
Румяна Илиева