АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Административен ръководител - председател

Георги Ушев

 Заместник на административния ръководител - Заместник на председателя

  Петя Колева

  Съдии

Венелин Иванов
Веселина Вълева
Галя Георгиева
Даниела Врачева
Даниела Росенова
Емилия Петкова
Красимира Костова
Красимира Райчева
Магдалена Лазарова
Румяна Илиева