АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Административен ръководител - председател

Георги Ушев

 Заместник на административния ръководител - Заместник на председателя

  Веселина Вълева

  Съдии

Венелин Иванов
Галя Георгиева
Даниела Врачева
Даниела Костова
Даниела Росенова
Димчо Георгиев
Емилия Петкова
Красимира Костова
Красимира Райчева
Магдалена Лазарова

Петя Колева

член на КАК към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Румяна Илиева