РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 05.11.2019 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.о.х.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

2-ри въззивен състав

в.н.о.х.д   № 535/2019 г. образувано по реда на чл.270 НПК по молба на подсъдимия П.И.

 

 

На 05.11.2019 г. от 13:30 часа са насрочени следните в.н.о.х.д

ЗАЛА № 4 на АСНС 

 

1-ви въззивен състав

в.н.о.х.д   № 313/2018 г. образувано по реда на чл.270 НПК по молба на подсъдимия М.Ч.