На 14.08.2019 г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д. № 393/2019 г. образувано по реда на чл.65 ал.8 НПК по частен протест на СП по н.ч.д. № 2586/2019 г. на СНС. Обвиняем по делото е И. Г.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК;

- по чл.210, вр. чл.209, вр.чл.26, вр. чл.28 от НК.