На 04.10.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №425/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба по н.ч.д. № 2972/2018г. на СНС. Обвиняем по делото е Е. Х.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 ал.З т.1 вр.ал.1 НК.