На 02.10.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №414/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частни жалби по н.ч.д. № 2968/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са Е. Д. и В. В.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 ал.3 вр. ал.1 от НК;

- по чл.321 ал.3 вр. ал.1 вр. ал.2 от НК;

- по чл.301 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 от НК.

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №412/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частни жалби по н.ч.д. № 2975/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са Г. Г. и Д. Г.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал.6 от НК;

- по чл. 354а, ал.1 вр. чл.20,ал.2 от НК;

- по чл. 354в,ал.2 вр. чл.20,ал.2 от НК;

- по чл. 339, ал.1 вр.чл. 20, ал. 2 вр.ал.1 от НК.

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №416/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частни жалби по н.ч.д. № 2919/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са К. П., Г. Б. и К. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 2 от НК;

- по чл. 354а ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 от НК.

 

5-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №424/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 2976/2018г. на СНС. Обвиняем по делото е М. Х.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 и по чл.354а от НК.

 

На 02.10.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

3-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №413/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба по н.ч.д. № 1231/2018г. на СНС. Обвиняем по делото е Е. М.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.199, ал. 2, т. 3 вр. чл. 198, ал. 1 пр. 2-ро вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.