На 21.08.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

4-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

 

в.н.ч.д. №367/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемите Н. В. и А. К. по н.ч.д. № 2236/2018г. на СНС.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал.3 т. 2 вр.с ал. 2 от НК;

- по чл. 281 ал. 2 т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.