На 19.06.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №262/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивна жалба по н.ч.д. № 1674/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал.3, т. 1 вр. ал. 1 от НК, две престъпления по чл. 116, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 вр. чл. 18 от НК, престъпление по чл. 354в, ал. 2 от НК, по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 330, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.