На 14.06.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №256/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по н.ч.д. № 1595/2018г. на СНС. Обвиняемите В.С., М.П., К. П., В.Т., С.Н. и В. А. са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 от НК и чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК. 

 

На 14.06.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №255/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивна жалба на обвиняемия С.В. по н.ч.д. № 1588/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3 от НК. 

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 на АСНС

в.н.ч.д. №258/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите С.П. и Д.П. по н.ч.д. № 1598/2018г. на СНС. Обвиняемият С.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК и по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, а обвиняемият Д.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК и по чл. 354а, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

На 14.06.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ЕТ. III на АСНС

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала, ет. III на АСНС

в.н.ч.д. №253/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 1532/2018г. на СНС. Обвиняемият С.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала, ет. III на АСНС

в.н.ч.д. №254/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 1555/2018г. на СНС. Обвиняемият М.Е. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК и по чл. 213а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 от НК.

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала, ет. III на АСНС

в.н.ч.д. №257/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Х.И. по н.ч.д. № 1586/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК и по чл. 354а, ал. 2, т. 1 и т. 4 вр. с ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК.

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала, ет. III на АСНС

в.н.ч.д. №259/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивна жалба на обвиняемия М.С. по н.ч.д. № 1581/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 108, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 325, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала, ет. III на АСНС

в.н.ч.д. №260/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия К.В. по н.ч.д. № 1557/2018г. на СНС. Обвиняемият К.В. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК.