На 12.06.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №244/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия А.Ш.  по н.ч.д. № 1446/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, т.2, вр. ал.2 от НК. 

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №245/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия С.В.  по н.ч.д. № 1417/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал.2 от НК.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №246/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия П.Д.  по н.ч.д. № 1363/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 302а, вр. чл. 302, т. 1 и т. 2, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 4 от НК. 

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №252/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия И.Б.  по н.ч.д. № 1534/2018г. на СНС. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.321, ал.3, т. 2 от НК, по чл. 354а, ал.2, т. 1 от НК и чл. 354а, ал.1, т. 1 от НК.