На 07.06.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №239/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите Ст. Хр., Д. Хр. и Й. Й.  по н.ч.д. № 1417/2018г. на СНС.  

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №240/2018г. образувано по реда на чл. 65, ал. 8 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 1420/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Б. К..

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №241/2018г. образувано по реда на чл. 65, ал. 8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия Цв. П. по н.ч.д. № 1423/2018г. на СНС.  

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №242/2018г. образувано по реда на чл. 65, ал. 8 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 1448/2018г. на СНС. Обвиняем по делото П. С..

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №243/2018г. образувано по реда на чл. 64, ал. 7 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите Ст. С. и И. К. по н.ч.д. № 1443/2018г. на СНС.  

 

 

На 07.06.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав,Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №236/2018г. образувано по реда на чл. 72 НПК  по въззивни жалба на обвиняемия Е. Д. по н.ч.д. № 1210/2018г. на СНС.

 

На 07.06.2018г. от 15:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №227/2018г. образувано по реда на чл.69 НПК  по  въззивни жалби на обвиняемите Б. Хр.-П. и Д. И. по н.ч.д. № 1375/2018г. на СНС.