На 05.06.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №234/2018г. образувано по реда на чл.56, ал.8  НПК  по частен протест и въззивни жалби по н.ч.д. № 1379/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото Д. П., В. В. и Е. Д.. 

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №235/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия А. А. по н.ч.д. № 1380/2018г. на СНС. 

 

 

На 05.06.2018г. от 13:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №237/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия М. К. по н.ч.д. № 1381/2018г. на СНС. 

 

 

На 05.06.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №227/2018г. образувано по реда на чл.69 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите Б. Хр.-П. и Д. И. по н.ч.д. № 1375/2018г. на СНС.