На 31.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №227/2018г. образувано по реда на чл.69 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите Б. Хр.-П. и Д. И. по н.ч.д. № 1375/2018г. на СНС. 

  

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №228/2018г. образувано по реда на чл.65 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 1315/2018г. на СНС.  Обвиняеми А. Г. и В. Ст..

 

2-ри въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №229/2018г. образувано по реда на чл.65 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивна жалба на обвиняемия Т. Т. по н.ч.д. № 1361/2018г. на СНС.