На 29.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №221/2018г. образувано по реда на чл.65 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия Е. Г. по н.ч.д. № 1308/2018г. на СНС. 

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №223/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите И. И., С. С., Г. Г., Л. Б. и П. Х. по н.ч.д. № 11358/2018г. на СНС. 

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №226/2018г. образувано по реда на чл.65 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия П. К. по н.ч.д. № 1362/2018г. на СНС. 

 

 

На 29.05.2018г. от 13:30 часа са насрочени следните в.н.ч.д

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №217/2018г. образувано по реда на чл.65 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия Л. С. по н.ч.д. № 1328/2018г. на СНС. 

 

 

На 29.05.2018г. от 14:30 часа са насрочени следните в.н.ч.д

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №218/2018г. образувано по реда на чл.69 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия А. Я. по н.ч.д. № 1320/2018г. на СНС.