На 22.05.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №207/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия З. Ч. по н.ч.д. № 1287/2018г. на СНС. 

 

На 22.05.2018г. от 09:30 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №209/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите З. Хр., В. В. и Т. Т. по н.ч.д. № 1304/2018г. на СНС. 

 

На 22.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №208/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите К. К., В. В. и Р. Н. по н.ч.д. № 1303/2018г. на СНС. 

  

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №210/2018г. образувано по реда на чл.69 НПК  по въззивни жалби на обвиняемите Д. З., П. Д., Р. М., Б. Х. и К. И. по н.ч.д. № 1304/2018г. на СНС. 

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №213/2018г. образувано по реда на чл.65 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия Ш. Б. по н.ч.д. № 1193/2018г. на СНС.