На 17.05.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №201/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемата Людмила Сотивова ов по н.ч.д. № 1214/2018г. на СНС. 

  

На 17.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №200/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия Емил Иванов по н.ч.д. № 1237/2018г. на СНС. 

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №202/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 1232/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Христо Влахов.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №203/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивна жалба на обвиняемия Димитър Димитров на по н.ч.д. № 1281/2018г. на СНС.