На 17.05.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №201/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемата Л. С. ов по н.ч.д. № 1214/2018г. на СНС. 

  

На 17.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №200/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по въззивна жалба на обвиняемия Е. И. по н.ч.д. № 1237/2018г. на СНС. 

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №202/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. № 1232/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Х. В.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №203/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК  по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивна жалба на обвиняемия Д. Д. на по н.ч.д. № 1281/2018г. на СНС.