На 10.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №189/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокураура по н.ч.д. № 1216/2018г. на СНС. Обвиняем по делото С. Н..

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №192/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокураура по н.ч.д. № 1233/2018г. на СНС. Обвиняем по делото П. Н..

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №193/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия С. Й. по н.ч.д. № 861/2018г. на СНС. 

 

 

На 10.05.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №194/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокураура по н.ч.д. № 1203/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Е. Ц..