На 08.05.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС 

в.н.ч.д. №185/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Д. Т., Н. П., П. Д., Е. Г., Г. Г. и Д. З. по н.ч.д. № 1220/2018г. на СНС.

 

На 08.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС 

в.н.ч.д. №190/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Ц. Б., С. С., М. Г., А. Г., Д. К., В. М. и В. Ф. по н.ч.д. № 1239/2018г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, III етаж

в.н.ч.д. №191/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Б. В. по н.ч.д. № 1202/2018г. на СНС.