На 03.05.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, III етаж

в.н.ч.д. №174/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Еджевит Осман по н.ч.д. № 1137/2018г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС 

в.н.ч.д. №175/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Фарес Хусейн и Генчо Станчев по н.ч.д. № 1195/2018г. на СНС.

 

На 03.05.2018г. от 09:30 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, III етаж

в.н.ч.д. №176/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивен протест на Специализирана прокуратура по по н.ч.д. № 1150/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Никола Балабанов.

 

На 03.05.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС 

в.н.ч.д. №182/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Димитър Йончев по н.ч.д. № 1217/2018г. на СНС.

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, III етаж

в.н.ч.д. №183/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Росен Богомилов по н.ч.д. № 1201/2018г. на СНС.

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, III етаж

в.н.ч.д. №184/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Иван Дочев по н.ч.д. № 1192/2018г. на СНС.

На 03.05.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №164/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Захари Илиев по н.ч.д. №1138/2018г. на СНС.