На 26.04.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3 

в.н.ч.д. №164/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия З. И. по н.ч.д. №1138/2018г. на СНС.

 

 

На 26.04.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №162/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите П. Д., Б. Хр.-П. и Д. И. по н.ч.д. № 1147/2018г. на СНС.

  

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. № 163/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия К. Н. по н.ч.д. № 989/2018г. на СНС.

  

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. № 166/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите П. С., А. К., Н. Г. и М. К. по н.ч.д. № 1142/2018г. на СНС.

  

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №167/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия В. П. по н.ч.д. №1139/2018г. на СНС.