На 24.04.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №159/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия М. Е.  по н.ч.д. №970/2018г. на СНС.

  

На 24.04.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. № 157/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Х. И. по н.ч.д. №987/2018г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №158/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия В. К. по н.ч.д. №981/2018г. на СНС.