На 19.04.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала, III етаж

в.н.ч.д. №153/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Сашко Марков  по н.ч.д. №994/2018г. на СНС.

 

 

На 19.04.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №149/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Мартин Каменов по н.ч.д. №921/2018г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №150/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Ивайло Петров по н.ч.д. №926/2018г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №151/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Николай Василев, Ерджан Мурад, Златослав Цонев и Александър Караманов  по н.ч.д. №983/2018г. на СНС.