На 12.04.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №141/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия А. Ш. по н.ч.д. №893/2018г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС 

в.н.ч.д. №131/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Д. И. по н.ч.д. №920/2018г. на СНС.