На 05.04.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №129/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите И. С. и Т. Т. по н.ч.д. №853/2018г. на СНС.

 

4-ти въззивен състав,Конферентна зала, III етаж

в.н.ч.д. №130/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. №845/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Е. Ц.

 

 

На 05.04.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

 в.н.ч.д. №131/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия С. Н. по н.ч.д. №860/2018г. на СНС.

  

3-ти въззивен състав, Конферентна зала, III етаж

 в.н.ч.д. №132/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия С. И. по н.ч.д. №890/2018г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №133/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивна жалба на обвиняемия Л. С. по н.ч.д. №859/2018г. на СНС.

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала, III етаж

в.н.ч.д. №134/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Е. И. по н.ч.д. №864/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №135/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби  по н.ч.д. №897/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото Е. Д., В. Д., В. В., И. П., К. Б., Д. П., И. И., Л. Д., Л. С., М. Б., Л. А. и Х. А.

 

1-ви въззивен състав,зала № 4 АСНС

 в.н.ч.д. №136/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия А. А. Х. по н.ч.д. №861/2018г. на СНС.