На 29.03.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала, III етаж

в.н.ч.д. №121/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Н. Г. по н.ч.д. №729/2018г. на СНС.

 

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №123/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби на обвиняемите  С. Е., Б. П., С. Г. и Б. К. по н.ч.д. №849/2018г. на СНС.