На 27.03.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №110/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите  А. А., С. Ц. и А. Ц. по н.ч.д. №727/2018г. на СНС.

 

На 27.03.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №117/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите  Д. Д., А. Г. и Б. К. по н.ч.д. №788/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №119/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите  А. А., Г. Т., К. В., Г. Р. и К. С. по н.ч.д. №790/2018г. на СНС.

 

На 27.03.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №104/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия  Д. Д. по н.ч.д. №532/2018г. на СНС.