На 22.03.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

зала № 4 АСНС

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д. №106/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия  Е. М. по н.ч.д. №670/2018г. на СНС.

 

конферентна зала на АСНС, III етаж 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д. №108/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемата  Ц. А. по н.ч.д. №660/2018г. на СНС.

 

 

На 22.03.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

зала № 4 АСНС 

2-ри въззивен състав

в.н.ч.д. №107/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите  Р. А., А. Г. и Р. А. по н.ч.д. №662/2018г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д. №110/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите  А. А., С. Ц. и А. Ц. по н.ч.д. №727/2018г. на СНС.

 

 

конферентна зала на АСНС, III етаж 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д. №111/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. №669/2018г. на СНС. Обвиняем по делото е К. П..

 

2-ри въззивен състав

в.н.ч.д. №109/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия  А. М. по н.ч.д. №663/2018г. на СНС.

 

 

На 22.03.2018г. от 15:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №64/2018г. образувано по реда на чл. 270 НПК по въззивна жалба на подсъдимия Ц. Ч. по н.о.х.д. №52/2017г. на СНС.