На 20.03.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №100/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите  М. М. и А. В. по н.ч.д. №544/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №104/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Д. Д. по н.ч.д. №532/2018г. на СНС.

 

 

На 20.03.2018г. от 14:30 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №92/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия  А. А. Х. по н.ч.д. №521/2018г. на СНС.