На 13.03.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. № 89/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Ф. И. по н.ч.д. №520/2018г. на СНС.

 

 

На 13.03.2018г. от 15:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

 в.н.ч.д. №91/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби  по н.ч.д. №526/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са С. ., Е. Ц., Л. А., И. Г., П. Б. и И. Е.