На 08.03.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

 1-ви въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет.3

 в.н.ч.д. №88/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия И. Б.  по н.ч.д. №358/2018г. на СНС.

 

 На 08.03.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. № 90/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемия И. М.  по н.ч.д. №432/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет.3

в.н.ч.д. №92/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия  А. А. Х. по н.ч.д. №521/2018г. на СНС.

  

На 08.03.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

 в.н.ч.д. №91/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби  по н.ч.д. №526/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото са С. В., Е. Ц., Л. А., И. Г., П. Б. и И. Е.