На 06.03.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №79/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Е. М.  по н.ч.д. №421/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №85/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия С. П.  по н.ч.д. №455/2018г. на СНС.

 

  

На 06.03.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет.3

 в.н.ч.д. №72/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура  по н.ч.д. №408/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Б. В..

 

2-ри въззивен състав, 14:00 часа

в.н.ч.д. №76/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия М. М. по н.ч.д. №412/2018г. на СНС.