На 01.03.2018г. са насрочени следните в.н.ч.д

 

В зала № 4

 

2-ри въззивен състав, 10:00 часа

в.н.ч.д. №76/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия М. М. по н.ч.д. №412/2018г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, 10:00 часа

в.н.ч.д. №77/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по н.ч.д. №431/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото С. Д., О. М., У. В. и Ю. Д..

 

2-ри въззивен състав, 10:00 часа

в.н.ч.д. №82/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия М. М. по н.ч.д. №420/2018г. на СНС.

 

 

В Конферентна зала на АСНС, ет. 3

 

4-ти въззивен състав, 9:00 часа

в.н.ч.д. №78/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия К. В.  по н.ч.д. №409/2018г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, 10:00 часа

в.н.ч.д. №75/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия П. Н.  по н.ч.д. №430/2018г. на СНС.

 

4-ти въззивен състав, 10:00 часа

в.н.ч.д. №81/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивна жалба на обвиняемия К. Б.  и частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д. №476/2018г. на СНС.