На 20.02.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №60/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура  по н.ч.д. №388/2018г. на СНС. Обвиняем по делото Б. М..

 

 

На 20.02.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №61/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия И. Г. срещу определение по н.ч.д. №395/2018г. на СНС.

  

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №62/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура  по н.ч.д. №404/2018г. на СНС. Обвиняем по делото М. Й..

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №63/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура  по н.ч.д. №411/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото А. Х., В. Я., С. Т., М. Т., С. С., С. М., К. Ж. и Н. Н.