На 13.02.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №49/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК  по Частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби срещу определение по н.ч.д. №318/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото Петър Карастоянов, Петър Йорданов, Михаил Геренски, Марио Цветков, Йонко Цанев, Иво Борисов и Владо Халачев. 

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №50/2018г. образувано по реда на чл.69  НПК по въззивни жалби на обвиняемите Станой Милов и Марин Рачев срещу определение по н.ч.д. №320/2018г. на СНС. 

 

На 13.02.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №45/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби срещу определение по н.ч.д. №209/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото Милен Влахов и Калоян Димитров.