На 08.02.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №46/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура срещу определение по н.ч.д. №224/2018г. на СНС. Обвиняем по делото С. К.

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №47/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Г. Х. и И. П. срещу определение по н.ч.д. №275/2018г. на СНС.