На 06.02.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №43/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Х. В., П. К., В. К., А. Х. и М. В. срещу определение по н.ч.д. №222/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет. 3

в.н.ч.д. №45/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби срещу определение по н.ч.д. №209/2018г. на СНС. Обвиняеми по делото М. В. и К. Д.

 

На 06.02.2018г. от 14:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №37/2018г. образувано въззивна жалба на М. М. по дело № 196/2018г. на СНС.