На 01.02.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №37/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия М. М. срещу определение по н.ч.д. №196/2018г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №38/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия И. Г. срещу определение по н.ч.д. №208/2018г. на СНС.

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет 3

в.н.ч.д. №39/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия А. А. срещу определение по н.ч.д. №195/2018г. на СНС.