На 25.01.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №26/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура за обвиняемия Г. С. срещу определение по н.ч.д. №108/2018г. на СНС.

 

4-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет.3

в.н.ч.д. №27/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия И. И. срещу определение по н.ч.д. №109/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №29/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия К. Н. срещу определение по н.ч.д. №152/2018г. на СНС.