На 23.01.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №21/2018г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите К. К. и С. Н. и частен протест на Специализирана прокуратура за обвиняемия К. Д. срещу определение по н.ч.д. №104/2018г. на СНС.