На 16.01.2018г. от 09:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №13/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Х. Я. срещу определение по н.ч.д. №3894/2017г. на СНС.

 

На 16.01.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №15/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Р. Я. срещу определение по н.ч.д. №12/2018г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №16/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия М. М. срещу определение по н.ч.д. №36/2017г. на СНС.