На 11.01.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №9/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Д. И. и Д. К. срещу определение по н.ч.д. №3896/2017г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №10/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Г. Г. и Ц. А. срещу определение по н.ч.д. №3899/2017г. на СНС.

 

2-ри въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №11/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия А. А. срещу определение по н.ч.д. №1/2018г. на СНС.

 

3-ти въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет.3

в.н.ч.д. №12/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия С. С. срещу определение по н.ч.д. №3895/2017г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, Конферентна зала на АСНС, ет.3

в.н.ч.д. №13/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Х. Я. срещу определение по н.ч.д. №3894/2017г. на СНС.