На 04.01.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д.

 

2-ри въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №410/2017г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура срещу определение по н.ч.д. №3869/2017г. на СНС. Обвиняеми по делото Ж. П. и Х. Т..

 

3-ти въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №3/2018г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура срещу определение по н.ч.д. №3869/2017г. на СНС. Обвиняем по делото М. В..