На 02.01.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д.

 

 4-ти въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №408/2017г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Емил Асенов срещу определение по н.ч.д. №3818/2017г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, зала №4 АСНС

 

в.н.ч.д. №409/2017г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Ремо Аптулов, Римял Аптулов, Атанас Георгиев и Стоян Инзов срещу определение по н.ч.д. №3868/2017г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №411/2017г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Иван Йосифов срещу определение по н.ч.д. №3867/2017г. на СНС.