На 02.01.2018г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д.

 

 4-ти въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №408/2017г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия Е. А. срещу определение по н.ч.д. №3818/2017г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, зала №4 АСНС

 

в.н.ч.д. №409/2017г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите Р. А., Р. А., А. Г. и С. И. срещу определение по н.ч.д. №3868/2017г. на СНС.

 

1-ви въззивен състав, зала №4 АСНС

в.н.ч.д. №411/2017г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия И. Й. срещу определение по н.ч.д. №3867/2017г. на СНС.