Заповед за разпределението на съдиите в съдебни състави

I. „Годишен график на заседанията по в.н.о.х.д по състави“

 

I-ви съдебен състав

 

V-ти съдебен състав

 

 

II-ри съдебен състав

 

III-ти съдебен състав

 

IV-ти съдебен състав

Януари 2018

12.01.2018

05.01.2018

 

в.н.ч.д. №369/17г.  10:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №229/17г. 10:30 ч

 

08.01.2018

 

в.н.о.х.д. №275/17г. 10:00 ч 

 

в.н.о.х.д. №122/17г. 13:30 ч

10.01.2018

 

22.01.2018

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 10:00 ч

15.01.2018

 

в.н.ч.д. №367/17г. 09:00 ч

 

в.н.ч.д. №369/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 11:00 ч

 

в.н.о.х.д. №292/16г. 14:00 ч 

 

17.01.2018

 

 в.н.о.х.д. №296/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №392/17г. 10:00 ч

19.01.2018

 

 в.н.ч.д. №389/17г. 09:30 ч

 

в.н.ч.д. №367/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №316/17г. 10:00 ч

31.01.2018

 

 в.н.о.х.д. №390/17г. 10:00 ч

24.01.2018

 

в.н.о.х.д. №330/16г. 10:00 ч

 

26.01.2018

 

в.н.о.х.д. №290/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №8/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №277/17г. 14:00 ч

 

29.01.2018

 

в.н.ч.д. №367/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч 

Февруари 2018
 

02.02.2018

 

в.н.о.х.д. №373/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №292/16г. 13:00 ч

 

 

05.02.2018

 

в.н.о.х.д. №156/16г. 13:30 ч

07.02.2018

 

в.н.ч.д. №367/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №316/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №389/17г. 10:00 ч

 

09.02.2018

12.02.2018

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 10:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №210/17г. 14:00 ч

 

14.02.2018

 

в.н.о.х.д. №122/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 14:00 ч 

 

16.02.2018

 19.02.2018

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 10:00 ч

 

21.02.2018

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 10:00 ч 

 

 в.н.о.х.д. №18/18г. 11:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №156/16г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №330/16г. 14:30 ч

 

 23.02.2018

 

в.н.о.х.д. №277/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №290/17г. 14:00 ч

26.02.2018

 

в.н.о.х.д. №316/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №52/18г. 10:00 ч 

28.02.2018

 

в.н.о.х.д. №390/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

 

 в.н.о.х.д. № 23/18г. 10:30 ч

 

 в.н.о.х.д. №7/18г. 14:00 ч

 

   

 

Март 2018
 

02.03.2018

 

в.н.о.х.д. №373/17г. 10:00 ч

 

07.03.2018

 

в.н.о.х.д. №275/17г. 10:00 ч

 

09.03.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №66/18г. 14:00 ч

 

12.03.2018

 

в.н.о.х.д. № 19/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 23/18г. 10:30 ч

14.03.2018

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №64/18г. 14:00 ч

 

16.03.2018

 

в.н.о.х.д. №277/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №290/17г. 14:00 ч

 

 

19.03.2018

 

в.н.о.х.д. № 267/17г. 09:00 ч

 

 в.н.о.х.д. № 1/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 13:30 ч

  

21.03.2018

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 10:00 ч

 

23.03.2018

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 11:00 ч

  

в.н.о.х.д. №292/16г. 13:00 ч

 

26.03.2018

 

28.03.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 09:30 ч 

 

30.03.2018

  

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

  

 

 

 

 
Април 2018
 

02.04.2018

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 10:00 ч 

 

в.н.о.х.д. №330/17г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 14:30 ч

 

04.04.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 14:00 ч

 

11.04.2018

 

13.04.2018

 

в.н.о.х.д. № 267/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. № 23/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 13:30 ч 

16.04.2018

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 11:00 ч

 

 

18.04.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 14:00 ч

 

20.04.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №86/18г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 267/17г. 14:00 ч

23.04.2018

 

25.04.2018

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №98/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 15:30 ч

 

27.04.2018

 

в.н.о.х.д. № 7/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 290/17г. 13:30 ч 

30.04.2018

 

в.н.о.х.д. №1/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 11:00 ч

Май 2018

02.05.2018

 

в.н.ч.д. №140/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

 

04.05.2018

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №373/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 11:00 ч

 

09.05.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №69/18г. 13:30 ч

 

11.05.2018

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 13:30 ч

14.05.2018

 

в.н.ч.д. №140/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 13:30 ч

 


 

16.05.2018

 

 в.н.о.х.д. №292/16г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №330/17г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 15:00 ч

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 15:30 ч

 

18.05.2018

 

в.н.о.х.д. №156/18г. 09:00 ч

 

в.н.ч.д. №161/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №125/18г. 10:00 ч

 

 

 

21.05.2018

 

в.н.ч.д. №181/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 11:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 14:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №210/17г. 15:00 ч

 

23.05.2018

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. № 97/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 99/18г. 10:00 ч 

 

25.05.2018

 

28.05.2018

 

в.н.о.х.д. №124/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №102/18г. 10:30 ч

 

30.05.2018


 

Юни 2018

 01.06.2018

 

в.н.о.х.д. №292/16г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №126/18г. 10:00 ч

 

04.06.2018

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 14:00 ч

06.06.2018

 

08.06.2018

11.06.2018

 

в.н.о.х.д. №275/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №178/18г. 13:30 ч

 

13.06.2018

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 15:30 ч

 

15.06.2018

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 11:00 ч

 

18.06.2018

 

в.н.о.х.д. № 86/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №171/18г. 11:00 ч

 

в.н.ч.д. №238/18г. 15:00 ч

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 15:30 ч

 

20.06.2018

 

в.н.о.х.д. №187/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №205/18г. 10:30 ч

 

 22.06.2018

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №373/18г. 10:00 ч

 

25.06.2018

 

в.н.о.х.д. №102/18г. 13:00 ч

27.06.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №196/18г. 13:00 ч

29.06.2018

 

в.н.ч.д. №140/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 97/18г. 13:30 ч

 

 

     
Юли 2018

 

 

02.07.2018

 

в.н.о.х.д. № 7/18г. 14:00 ч

04.07.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №69/18г. 13:30 ч

 

06.07.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №171/18г. 14:00 ч

 

09.07.2018

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 09:30 ч

 

 в.н.о.х.д. №126/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. № 99/18г. 13:30 ч

  

11.07.2018

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 10:00 ч

 13.07.2018

 

в.н.о.х.д. №125/18г. 10:00 ч

 

 

Август 2018
       
Септември 2018

 

 

 

 

03.09.2018

05.09.2018

 

07.09.2018

 

10.09.2018

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 10:00 ч

12.09.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 14:00 ч

 

14.09.2018

17.09.2018

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 14:00 ч

 

 

19.09.2018

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 13:30 ч

 

21.09.2018

26.09.2018

 

в.н.о.х.д. №187/18г. 13:30 ч

28.09.2018

 

в.н.о.х.д. №205/18г. 13:30 ч

 

   
Октомври 2018
   

01.10.2018

 

03.10.2018

05.10.2018

08.10.2018

 

10.10.2018

 

12.10.2018

15.10.2018

17.10.2018

 

19.10.2018

22.10.2018

24.10.2018

 

26.10.2018

29.10.2018

 

31.10.2018

 

Ноември 2018
02.11.2018 05.11.2018

07.11.2018

 

09.11.2018

 

12.11.2018

 

14.11.2018

 

16.11.2018

 

19.11.2018

 

21.11.2018

 

23.11.2018

26.11.2018

 

28.11.2018

 

30.11.2018

 

 

 

 

Декември 2018
 

03.12.2018

 

05.12.2018

 

07.12.2018

10.12.2018

 

12.12.2018

 

14.12.2018

 

17.12.2018

19.12.2018

 

21.12.2018

 

   

II. „Съдебни заседания по в.н.ч.д – съдебен контрол върху мерки за неотклонение в досъдебното производство по чл. 64 и чл. 65 от НПК“ - вторник и четвъртък от 10:00 часа