I. „Годишен график на заседанията по в.н.о.х.д по състави“

 

I-ви съдебен състав

 

V-ти съдебен състав

 

 

II-ри съдебен състав

 

III-ти съдебен състав

 

IV-ти съдебен състав

Януари 2018

12.01.2018

05.01.2018

 

в.н.ч.д. №369/17г.  10:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №229/17г. 10:30 ч

 

08.01.2018

 

в.н.о.х.д. №275/17г. 10:00 ч 

 

в.н.о.х.д. №122/17г. 13:30 ч

10.01.2018

 

22.01.2018

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 10:00 ч

15.01.2018

 

в.н.ч.д. №367/17г. 09:00 ч

 

в.н.ч.д. №369/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 11:00 ч

 

в.н.о.х.д. №292/16г. 14:00 ч 

 

17.01.2018

 

 в.н.о.х.д. №296/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №392/17г. 10:00 ч

19.01.2018

 

 в.н.ч.д. №389/17г. 09:30 ч

 

в.н.ч.д. №367/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №316/17г. 10:00 ч

31.01.2018

 

 в.н.о.х.д. №390/17г. 10:00 ч

24.01.2018

 

в.н.о.х.д. №330/16г. 10:00 ч

 

26.01.2018

 

в.н.о.х.д. №290/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №8/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №277/17г. 14:00 ч

 

29.01.2018

 

в.н.ч.д. №367/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч 

Февруари 2018
 

02.02.2018

 

в.н.о.х.д. №373/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №292/16г. 13:00 ч

 

 

05.02.2018

 

в.н.о.х.д. №156/16г. 13:30 ч

07.02.2018

 

в.н.ч.д. №367/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №316/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №389/17г. 10:00 ч

 

09.02.2018

12.02.2018

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 10:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №210/17г. 14:00 ч

 

14.02.2018

 

в.н.о.х.д. №122/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 14:00 ч 

 

16.02.2018

 19.02.2018

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 10:00 ч

 

21.02.2018

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 10:00 ч 

 

 в.н.о.х.д. №18/18г. 11:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №156/16г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №330/16г. 14:30 ч

 

 23.02.2018

 

в.н.о.х.д. №277/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №290/17г. 14:00 ч

26.02.2018

 

в.н.о.х.д. №316/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №52/18г. 10:00 ч 

28.02.2018

 

в.н.о.х.д. №390/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

 

 в.н.о.х.д. № 23/18г. 10:30 ч

 

 в.н.о.х.д. №7/18г. 14:00 ч

 

   

 

Март 2018
 

02.03.2018

 

в.н.о.х.д. №373/17г. 10:00 ч

 

07.03.2018

 

в.н.о.х.д. №275/17г. 10:00 ч

 

09.03.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №66/18г. 14:00 ч

 

12.03.2018

 

в.н.о.х.д. № 19/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 23/18г. 10:30 ч

14.03.2018

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №64/18г. 14:00 ч

 

16.03.2018

 

в.н.о.х.д. №277/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №290/17г. 14:00 ч

 

 

19.03.2018

 

в.н.о.х.д. № 267/17г. 09:00 ч

 

 в.н.о.х.д. № 1/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 13:30 ч

  

21.03.2018

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 10:00 ч

 

23.03.2018

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 11:00 ч

  

в.н.о.х.д. №292/16г. 13:00 ч

 

26.03.2018

 

28.03.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 09:30 ч 

 

30.03.2018

  

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

  

 

 

 

 
Април 2018
 

02.04.2018

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 10:00 ч 

 

в.н.о.х.д. №330/17г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 14:30 ч

 

04.04.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 14:00 ч

 

11.04.2018

 

13.04.2018

 

в.н.о.х.д. № 267/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. № 23/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 13:30 ч 

16.04.2018

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 11:00 ч

 

 

18.04.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 14:00 ч

 

20.04.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №86/18г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 267/17г. 14:00 ч

23.04.2018

 

25.04.2018

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №98/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 15:30 ч

 

27.04.2018

 

в.н.о.х.д. № 7/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 290/17г. 13:30 ч 

30.04.2018

 

в.н.о.х.д. №1/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 11:00 ч

Май 2018

02.05.2018

 

в.н.ч.д. №140/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

 

04.05.2018

 

в.н.о.х.д. №292/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №373/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 11:00 ч

 

09.05.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №69/18г. 13:30 ч

 

11.05.2018

 

в.н.о.х.д. №42/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 13:30 ч

14.05.2018

 

в.н.ч.д. №140/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. №301/17г. 13:30 ч

 


 

16.05.2018

 

 в.н.о.х.д. №292/16г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №330/17г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 15:00 ч

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 15:30 ч

 

18.05.2018

 

в.н.о.х.д. №156/18г. 09:00 ч

 

в.н.ч.д. №161/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №125/18г. 10:00 ч

 

 

 

21.05.2018

 

в.н.ч.д. №181/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 11:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 14:00 ч

 

 в.н.о.х.д. №210/17г. 15:00 ч

 

23.05.2018

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. № 97/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 99/18г. 10:00 ч 

 

25.05.2018

 

28.05.2018

 

в.н.о.х.д. №124/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №102/18г. 10:30 ч

 

30.05.2018


 

Юни 2018

 01.06.2018

 

в.н.о.х.д. №292/16г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №126/18г. 10:00 ч

 

04.06.2018

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №68/18г. 14:00 ч

06.06.2018

 

08.06.2018

11.06.2018

 

в.н.о.х.д. №275/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №178/18г. 13:30 ч

 

13.06.2018

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №347/17г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 15:30 ч

 

15.06.2018

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 11:00 ч

 

18.06.2018

 

в.н.о.х.д. № 86/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №171/18г. 11:00 ч

 

в.н.ч.д. №238/18г. 15:00 ч

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 15:30 ч

 

20.06.2018

 

в.н.о.х.д. №187/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №205/18г. 10:30 ч

 

 22.06.2018

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №373/18г. 10:00 ч

 

25.06.2018

 

в.н.о.х.д. №102/18г. 13:00 ч

27.06.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №196/18г. 13:00 ч

29.06.2018

 

в.н.ч.д. №140/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 97/18г. 13:30 ч

 

 

     
Юли 2018

 

 

02.07.2018

 

в.н.о.х.д. № 7/18г. 14:00 ч

04.07.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №69/18г. 13:30 ч

 

в.н.ч.д. №287/18г. 14:30 ч

 

06.07.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №171/18г. 14:00 ч

 

09.07.2018

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 09:30 ч

 

 в.н.о.х.д. №126/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. № 99/18г. 13:30 ч

  

11.07.2018

 

в.н.ч.д. №306/18г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 10:00 ч

 

в.н.ч.д. №288/18г. 13:30 ч

 

в.н.ч.д. №292/18г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. №281/18г. 14:00 ч

 

 13.07.2018

 

в.н.о.х.д. №125/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №206/18г. 14:00 ч

 

 

Август 2018

13.08.2018

 

в.н.о.х.д. №280/18г. 14:00 ч

 

     
Септември 2018

 

 

 

 

03.09.2018

 

в.н.о.х.д. №103/18г. 10:00 ч 

 

в.н.о.х.д. №282/18г. 13:30 ч

 

05.09.2018

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 13:30 ч

07.09.2018

 

10.09.2018

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 10:00 ч

12.09.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 10:00 ч

 

 

14.09.2018

 

в.н.ч.д. №375/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №345/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №320/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 13:30 ч

 

в.н.ч.д. №140/18г. 13:30 ч

 

17.09.2018

 

в.н.о.х.д. №333/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 11:00 ч

 

в.н.о.х.д. №250/18г. 13:30 ч 

 

в.н.о.х.д. №18/18г. 14:00 ч

 

 

19.09.2018

 

в.н.о.х.д. №102/18г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. №7/18г. 15:30 ч

 

21.09.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 09:00 ч

26.09.2018

 

в.н.ч.д. №344/18г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №313/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №187/18г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 13:30 ч

 

28.09.2018

 

в.н.о.х.д. №333/18г. 11:00 ч 

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 11:30 ч

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №205/18г. 13:30 ч

 

   
Октомври 2018
   

01.10.2018

 

в.н.ч.д. №312/18г. 09:30 ч 

 

в.н.о.х.д. №297/18г. 10:00 

 

в.н.о.х.д. №280/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №261/18г. 14:00

03.10.2018

 

в.н.о.х.д. №281/18г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. №196/18г. 15:00 ч

 

05.10.2018

 

в.н.о.х.д. № 382/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 97/18г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. № 99/18г. 14:30 ч

 

08.10.2018

 

в.н.о.х.д. №373/17г. 10:00 ч

 

10.10.2018

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 09:30 ч

 

в.н.о.х.д. №353/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 14:00 ч

 

12.10.2018

 

в.н.ч.д. №403/18г. 10:00 ч

15.10.2018

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 14:00 ч

17.10.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 15:30 ч

 

 

19.10.2018

 

в.н.о.х.д. №69/18г. 09:30 ч

 


в.н.о.х.д. №43/17г. 13:00 ч

 

22.10.2018

24.10.2018

 

26.10.2018

 

в.н.о.х.д. №406/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 13:00 ч

29.10.2018

 

в.н.о.х.д. №125/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 205/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 398/18г. 11:00 ч

 

в.н.о.х.д. №353/18г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №206/18г. 14:00 ч

 

31.10.2018

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 13:30 ч

 

Ноември 2018

02.11.2018

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 13:30 ч

05.11.2018

 

в.н.о.х.д. №210/17г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №373/18г. 15:30 ч

 

07.11.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №261/18г. 14:00

 

09.11.2018

 

12.11.2018

 

в.н.о.х.д. №313/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №398/17г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. №97/18г. 14:00 ч

 

14.11.2018

 

в.н.ч.д. №477/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. № 18/18г. 13:00 ч

 

в.н.о.х.д. №7/18г. 15:00 ч

 

16.11.2018

 

в.н.о.х.д. №102/18г. 10:00 ч

 

19.11.2018

 

в.н.о.х.д. №196/18г. 14:00 ч 

21.11.2018

 

в.н.о.х.д. №382/18г. 14:00 ч

23.11.2018

 

в.н.о.х.д. №313/18г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. №51/18г. 15:30 ч

26.11.2018

 

в.н.о.х.д. №280/18г. 10:30 ч

 

в.н.о.х.д. №205/18г. 11:30 ч

 

в.н.о.х.д. №353/18г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №206/18г. 14:00 ч

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 15:00 ч

 

 

28.11.2018

 

в.н.о.х.д. №143/17г. 15:00 ч

 

30.11.2018

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 14:00 ч

 

 

 

 

Декември 2018
 

03.12.2018

 

05.12.2018

 

в.н.о.х.д. №156/16г. 13:30 ч

 

в.н.о.х.д. №125/18г. 15:30 ч

 

07.12.2018

 

в.н.о.х.д. №24/18г. 09:30 ч

10.12.2018

 

в.н.о.х.д. №296/17г. 09:00 ч

 

в.н.о.х.д. №99/18г. 13:00 ч

 

12.12.2018

 

14.12.2018

 

в.н.о.х.д. №69/18г. 10:00 ч

 

в.н.о.х.д. №43/17г. 14:00 ч

 

17.12.2018

 

в.н.о.х.д. №102/18г. 10:30 ч

19.12.2018

 

в.н.о.х.д. №19/18г. 14:00 ч

 

21.12.2018

 

в.н.о.х.д. №261/18г. 09:00 ч

   

II. „Съдебни заседания по в.н.ч.д – съдебен контрол върху мерки за неотклонение в досъдебното производство по чл. 64 и чл. 65 от НПК“ - вторник и четвъртък от 10:00 часа