I. „Годишен график на заседанията по в.н.о.х.д по състави“

 

I-ви съдебен състав

 

V-ти съдебен състав

 

 

II-ри съдебен състав

 

III-ти съдебен състав

 

IV-ти съдебен състав

Януари 2019

02.01.2019

04.01.2019

 

в.н.о.х.д 458/2018 от 10:00 ч.

 

07.01.2019

 

в.н.о.х.д 502/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 280/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 528/2018 от 13:00 ч.

 

09.01.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 10:00 ч.

 

11.01.2019

 

в.н.о.х.д 382/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 516/2018 от 14:00 ч.

 

14.01.2019

 

в.н.ч.д 577/2018 от 09:50 ч.

 

в.н.о.х.д 423/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 5345/2018 от 10:30 ч.

 

в.н.о.х.д 97/2018 от 14:00 ч.

 

16.01.2019

 

в.н.о.х.д 517/2018 от 09:30 ч.

 

 в.н.о.х.д 7/2018 от 10:00 ч.

18.01.2019

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 196/2018 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 15:30 ч.

 

 

21.01.2019

 

в.н.о.х.д 408/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 14:00 ч.

 

 

23.01.2019

 

 в.н.о.х.д 483/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 531/2018 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 14:00 ч.

 

в.н.о.х.д 535/2018 от 14:30 ч.

 

25.01.2019

 

в.н.о.х.д 353/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 13:00 ч.

 

 

28.01.2019


в.н.о.х.д 490/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.ч.д 567/2018 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 452/2018 от 13:30 ч.

 

 

30.01.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 13:30 ч.

 

   

 

 

Февруари 2019
 

01.02.2019

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 19/2018 от 14:00 ч.

04.02.2019

 

в.н.о.х.д 430/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 143/2017 от 13:45 ч.

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 14:00 ч.

 

06.02.2019

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 125/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 14:00 ч.

08.02.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 498/2018 от 14:00 ч.

 

11.02.2019

 

в.н.о.х.д 458/2018 от 10:00 ч.

 


 

13.02.2019

 

в.н.о.х.д 30/2019 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 457/2018 от 13:30 ч.

 

15.02.2019

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 156/2016 от 13:30 ч.

 18.02.2019

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:00 ч.

 


 

20.02.2019


в.н.о.х.д 513/2018 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 483/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 14:00 ч.

 

 22.02.2019

 

в.н.о.х.д 280/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 373/2017 от 14:00 ч.

 

25.02.2019

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 09:30 ч.

 

 

 

27.02.2019

 

в.н.о.х.д 437/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 24/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 382/2018 от 14:00 ч.

 

   

 

Март 2019
 

01.03.2019

 

в.н.о.х.д 99/2018 от 09:30 ч.

 

в.н.о.х.д 19/2018 от 13:00 ч.

 

06.03.2019

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 210/2017 от 14:00 ч. 

08.03.2019

 

в.н.о.х.д 469/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 452/2018 от 14:30 ч.

11.03.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 516/2018 от 13:00 ч.

 

13.03.2019

 

в.н.о.х.д 261/2018 от 09:00 ч.

 

в.н.о.х.д 535/2018 от 10:00 ч.


 в.н.о.х.д 69/2018 от 14:00 ч.

15.03.2019

 

в.н.о.х.д 430/2018 от 09:00 ч.

 

в.н.о.х.д 574/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 280/2018 от 11:00 ч.

 

в.н.о.х.д 580/2018 от 13:00 ч.

 

18.03.2019

 

в.н.о.х.д 51/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 547/2018 от 13:00 ч.

 

в.н.о.х.д 546/2018 от 14:00 ч.

 

20.03.2019

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:00 ч.

 

22.03.2019

 

в.н.о.х.д 423/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 513/2018 от 13:30 ч.

 

25.03.2019

 

в.н.о.х.д 373/2017 от 14:00 ч.

 

27.03.2019

 

 в.н.о.х.д 31/2019 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 490/2018 от 14:00 ч.

 

29.03.2019

  

в.н.о.х.д 516/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 14:00 ч. 

  

 

 

 

 
Април 2019
 

01.04.2019

 

в.н.о.х.д 458/2018 от 13:00 ч.

 

03.04.2019

 

 в.н.о.х.д 210/2017 от 10:00 ч.

 

05.04.2019

 

 в.н.о.х.д 125/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 14:00 ч.

 

 

08.04.2019

 

в.н.о.х.д 503/2018 от 10:00 ч.

10.04.2019

 

в.н.о.х.д 99/2018 от 09:30 ч. 

 

в.н.о.х.д 19/2018 от 15:00 ч.

 

12.04.2019

 

в.н.о.х.д 517/2018 от 09:30 ч.

 

15.04.2019

 

в.н.о.х.д 69/2018 от 10:00 ч. 

 

в.н.о.х.д 60/2019 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 156/2016 от 14:00 ч.

 

17.04.2019

 

в.н.о.х.д 43/2017 от 10:30 ч.

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 13:30 ч. 

19.04.2019

 


 

22.04.2019

 

в.н.о.х.д 18/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 13:30 ч.

 

24.04.2019

 

в.н.о.х.д 446/2018 от 10:00 ч.

 

в.н.о.х.д 156/2016 от 13:30 ч.

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 14:00 ч.

 

Май 2019

03.05.2019

 


 

08.05.2019

 


 

10.05.2019

 


 

13.05.2019

 

15.05.2019

 

в.н.о.х.д 313/2018 от 10:00 ч.


 

17.05.2019

 

 

20.05.2019

 

в.н.о.х.д 443/2018 от 10:00 ч.

 

 

22.05.2019

 

в.н.о.х.д 102/2018 от 11:00 ч.

 

27.05.2019

 


 

29.05.2019

 

31.05.2019

 


 

 


 

Юни 2019

 

 


 

 

 

 

 

03.06.2018

 05.06.2019

07.06.2019

 


 

10.06.2019

 


12.06.2019

 


 

 

 14.06.2019

 


 

 17.06.2019

 


 

19.06.2019

 

 

21.06.2019

 

24.06.2019

 

 26.06.2019 28.06.2019   
Юли 2019

 

 

 

 

01.07.2019

 

03.07.2019

 


 

  

05.07.2019

 


 

 08.07.2019

 

 10.07.2019

12.07.2019

 

     
Август 2019

 

     
Септември 2019

 

 02.09.2019

04.09.2019

09.09.2019

 


 

11.09.2019

 

13.09.2019

 

16.09.2019

 

18.09.2019

 

 

 

 

20.09.2019

 


 

25.09.2019

 


 

 

27.09.2019

 


 

30.09.2019

 

 

 

   
Октомври 2019
02.10.2019 04.10.2019

07.10.2019

 

09.10.2019

 


 

11.10.2019

 

 

14.10.2019

 

16.10.2019

 


 

18.10.2019

 

 

22.10.2019

 

 

23.10.2019

 


 

 

25.10.2019

 

30.10.2019

30.10.2019

 

 

 


 

Ноември 2019

08.11.2019

 

01.11.2019

 


 

04.11.2019

 


 

06.11.2019

 

18.11.2019

 


 

11.11.2019

 


 

13.11.2019

 

 

 

15.11.2019

 

 

27.11.2019

 

 

20.11.2019

 

22.11.2019

 


 

 

25.11.2019

 


 

 

29.11.2019


 

 

Декември 2019
   

02.12.2019

 


 

04.12.2019

 

 

06.12.2019

 


 

09.12.2019

 


 

11.12.2019

 


 

13.12.2019

 


 

18.12.2019

 

 


 

18.12.2019

 

 20.12.2019 23.12.2019

27.12.2019

 

30.12.2019

   

II. „Съдебни заседания по в.н.ч.д – съдебен контрол върху мерки за неотклонение в досъдебното производство по чл. 64 и чл. 65 от НПК“ - вторник и четвъртък от 10:00 часа