Заповед за разпределението на съдиите в съдебни състави

I. „Годишен график на заседанията по в.н.о.х.д по състави“

I-ви съдебен състав

II-ри съдебен състав

III-ти съдебен състав

IV-ти съдебен състав

Януари 2017

02.01.2017

04.01.2017

в.н.ч.д.-№325/2016г.

06.01.2017

в.н.о.х.д.-№43/2016г.

09.01.2017

в.н.ч.д.-№310/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№162/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№309/2016г.

11.01.2017

13.01.2017

в.н.о.х.д.-№67/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№19/2016г.

 

в.н.ч.д.-№325/2016г.

16.01.2017

в.н.о.х.д.-№202/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№43/2016г.

18.01.2017

в.н.о.х.д.-№321/2016г.

 

в.н.ч.д.-№310/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№ 137/2016г.

20.01.2017

в.н.о.х.д.-№256/2015г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

23.01.2017

в.н.о.х.д.-№322/2016г.

25.01.2017

в.н.ч.д.-№364/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№156/2016г.

27.01.2017

в.н.о.х.д.-№309/2016г.

30.01.2017

в.н.о.х.д.-№256/2015г.

 

в.н.о.х.д.-№236/2016г.

 

в.н.ч.д.-№363/2016г.

     
Февруари 2017
  01.02.2017

03.02.2017

06.02.2017

08.02.2017

10.02.2017

в.н.ч.д.-№13/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№292/2016г.

13.02.2017

в.н.о.х.д.-№137/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№331/2016г.

15.02.2017
     

16.02.2017

в.н.о.х.д.-№ 137/2016г.

17.02.2017

в.н.о.х.д.-№304/2016г.

20.02.2017

в.н.о.х.д.-№322/2016г.

22.02.2017

24.02.2017

в.н.о.х.д.-№309/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№ 137/2016г.

27.02.2017

в.н.о.х.д.-№321/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

 

   
Март 2017
 

01.03.2017

в.н.о.х.д.-№67/2016г.

06.03.2017

в.н.о.х.д.-№202/2016г.

08.03.2017

10.03.2017

в.н.о.х.д.-№256/2015г.

 

в.н.о.х.д.-№236/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№304/2016г.

13.03.2017

в.н.о.х.д.-№19/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№322/2016г.

15.03.2017

17.03.2017

в.н.о.х.д.-№137/2016г.

20.03.2017

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

22.03.2017

в.н.о.х.д.-№332/2016г.

24.03.2017

в.н.о.х.д.-№331/2016г.

27.03.2017

в.н.о.х.д.-№47/2017г.

29.03.2017

в.н.о.х.д.-№321/2016г.

31.03.2017

в.н.о.х.д.-№292/2016г.

 

 
Април 2017
    03.04.2017

05.04.2017

в.н.о.х.д.-№137/2016г.

07.04.2017

в.н.о.х.д.-№236/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№74/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

10.04.2017

в.н.ч.д.-№105/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№42/2017г.

12.04.2017

в.н.о.х.д.-№156/2016г.

19.04.2017

21.04.2017

в.н.о.х.д.-№256/2015г.

 

в.н.о.х.д.-№321/2016г.

24.04.2017

в.н.о.х.д.-№67/2016г.

26.04.2017

в.н.о.х.д.-№202/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№331/2016г.

28.04.2017

в.н.о.х.д.-№47/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

Май 2017

03.05.2017

в.н.о.х.д.-№47/2017г.

05.05.2017

10.05.2017

в.н.ч.д.-№130/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№43/2017г.

12.05.2017

15.05.2017

в.н.о.х.д.-№74/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

17.05.2017

в.н.о.х.д.-№292/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№69/2017г.

19.05.2017

22.05.2017

в.н.о.х.д.-№137/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№331/2016г.

26.05.2017

в.н.о.х.д.-№256/2015г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

29.05.2017

в.н.о.х.д.-№67/2016г.

31.05.2017

 

Юни 2017

 

 

 

02.06.2017

05.06.2017

в.н.ч.д.-№148/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

07.06.2017

в.н.о.х.д.-№42/2017г.

09.06.2017

в.н.ч.д.-№130/2017г.

12.06.2017

в.н.о.х.д.-№137/2017г.

06.06.2017

в.н.о.х.д.-№160/2017г.

     
14.06.2017

16.06.2017

19.06.2017

21.06.2017

23.06.2017

26.06.2017

в.н.о.х.д.-№67/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№136/2017г.

28.06.2017

в.н.о.х.д.-№43/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№156/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№122/2017г.

30.06.2017

в.н.о.х.д.-№137/2017г.

Юли 2017

03.07.2017

в.н.о.х.д.-№256/2015г.

 

в.н.о.х.д.-№154/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№142/2017г.

05.07.2017

в.н.о.х.д.-№143/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№292/2016г.

07.07.2017

в.н.о.х.д.-№275/2016г.

10.07.2017

в.н.о.х.д.-№160/2017г.

12.07.2017

в.н.о.х.д.-№67/2016г.

14.07.2017

 

 

Август 2017
       
Септември 2017

 

 

18.09.2017

в.н.о.х.д.-№43/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№122/2017г.

20.09.2017

25.09.2017

в.н.о.х.д. № 142/2017г.

27.09.2017

в.н.о.х.д.-№332/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№42/2017г.

29.09.2017

в.н.о.х.д.-№183/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№156/2016г.

 
Октомври 2017
   

 

02.10.2017

04.10.2017

в.н.о.х.д.-№256/2015г.

 

 

в.н.о.х.д.-№154/2017г. 

06.10.2017

в.н.о.х.д.-№143/2017г.

09.10.2017

в.н.о.х.д.-№160/2017г.

11.10.2017

13.10.2017

16.10.2017

в.н.о.х.д.-№136/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№292/2016г.

18.10.2017

20.10.2017

23.10.2017

в.н.о.х.д. № 142/2017г.

 

в.н.о.х.д. № 301/2017г.

25.10.2017

в.н.о.х.д.-№332/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№264/2017г.

27.10.2017

в.н.о.х.д.-№122/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№43/2017г.

30.10.2017

в.н.о.х.д.-№229/2017г.

Ноември 2017
01.11.2017 03.11.2017

06.11.2017

в.н.о.х.д.-№301/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№183/2017г.

08.11.2017

в.н.о.х.д.-№229/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№160/2017г.

10.11.2017

в.н.о.х.д. №267/2017г.

 

в.н.ч.д. №59/2017г.

 

в.н.о.х.д. №136/2017г.

13.11.2017

в.н.о.х.д.-№42/2017г.

15.11.2017

в.н.о.х.д.-№275/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№275/2017г.

17.11.2017

в.н.о.х.д.-№309/2017г.

20.11.2017

в.н.о.х.д. №142/2017г.

22.11.2017

24.11.2017

в.н.о.х.д.-№156/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№122/2017г.

27.11.2017

в.н.о.х.д.-№316/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№309/2017г.

29.11.2017

в.н.о.х.д. №292/2017г.

 

 

 

Декември 2017
 

01.12.2017

в.н.о.х.д.-№292/2016г.

 

в.н.о.х.д.-№143/2017г.

04.12.2017

в.н.о.х.д.-№290/2017г.

06.12.2017

08.12.2017

в.н.о.х.д. №136/2017г.

11.12.2017

в.н.о.х.д.-№210/2017г.

13.12.2017

в.н.о.х.д.-№277/2017г.

 

в.н.о.х.д.-№43/2017г.

15.12.2017

18.12.2017

в.н.о.х.д. №267/2017г.

20.12.2017

в.н.о.х.д.-№330/2017г.

22.12.2017 27.12.2017

29.12.2017

     

II. „Съдебни заседания по в.н.ч.д – съдебен контрол върху мерки за неотклонение в досъдебното производство по чл. 64 и чл. 65 от НПК“ вторник и четвъртък от 10:00 часа